Eatu Café – Cà phê đặc sản Việt Nam – Vietnam Specialty Coffee – Cà phê rang mộc – Cà phê sạch

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI VÙNG TRỒNG VÀ SẢN XUẤT CÀ PHÊ ROBUSTA ĐẶC SẢN VIỆT NAM - CÀ PHÊ FAIRTRADE - CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI VÙNG TRỒNG VÀ SẢN XUẤT CÀ PHÊ ROBUSTA ĐẶC SẢN VIỆT NAM - CÀ PHÊ FAIRTRADE - CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI VÙNG TRỒNG VÀ SẢN XUẤT CÀ PHÊ ROBUSTA ĐẶC SẢN VIỆT NAM - CÀ PHÊ FAIRTRADE - CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO

Chứng nhận THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG FAIRTRADE

TIÊU CHUẨN THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG

FAIRTRADE INTERNATIONAL FLO

Thương mại công bằng là gì?

Thuật ngữ “Thương mại công bằng” thường dùng để chỉ quan hệ đối tác thương mại giữa các nhà sản xuất ở các nước đang phát triển và các đối tác thị trường ở các nước tiêu thụ. Nó dựa trên các điều kiện cho phép các nhà sản xuất cải thiện sinh kế của họ. Một mối quan hệ thương mại không nhất thiết phải được chứng nhận công bằng, nhưng chứng nhận cung cấp sự độc lập của bên thứ ba, đảm bảo tính toàn vẹn của mối quan hệ giao dịch, cũng để truyền thông tới người tiêu dùng.

Có một số tiêu chuẩn và nhãn hiệu Fair Trade trên thị trường. Hệ thống chứng nhận và tiêu chuẩn Fair Trade được sử dụng rộng rãi nhất là hệ thống thuộc Tổ chức ghi nhãn Fairtrade International FLO. Các tiêu chuẩn FLO giải quyết các khía cạnh xã hội, kinh tế xã hội và môi trường. Họ kết hợp các yêu cầu tối thiểu cần phải được đáp ứng trước khi chứng nhận và các yêu cầu tiến bộ đòi hỏi phải cải thiện dần dần trong một khoảng thời gian.

Các tiêu chí tối thiểu chính của FLO:

Các nhà sản xuất nhỏ cần được tổ chức một cách dân chủ, có sự tham gia và minh bạch

Người mua và tổ chức sản xuất hoặc công ty tham gia vào mối quan hệ (tốt nhất là dài hạn) với một thỏa thuận mua chính thức

Người mua đảm bảo trả cho nhà sản xuất ít nhất là mức giá tối thiểu được xác định bởi FLO dựa trên chi phí tính toán của sản xuất bền vững

Nếu giá thị trường cao hơn giá tối thiểu được bảo đảm, giá thị trường phải được thanh toán; đối với các sản phẩm hữu cơ phải trả thêm phí bảo hiểm hữu cơ .

Ngoài việc thanh toán sản phẩm, người mua còn trả phí bảo hiểm Fairtrade mà tổ chức sản xuất sử dụng để đạt được các mục tiêu phát triển của mình; việc này được quản lý một cách dân chủ bởi các thành viên hợp tác xã hoặc một cơ quan quản lý và công nhân chung.

Các tiêu chuẩn môi trường cơ bản cần phải được tuân thủ (ví dụ: không sử dụng các hóa chất nông nghiệp nguy hiểm nhất, không biến đổi gen) để chứng nhận, với các yêu cầu khắt khe hơn theo thời gian. Cách tiếp cận phát triển cũng bao gồm khuyến khích chuyển đổi hữu cơ.

Các tiêu chuẩn lao động cốt lõi cần phải được tuân thủ (ví dụ: không bị ép buộc hoặc lao động trẻ em, tự do lập hội, điều kiện làm việc an toàn, thanh toán tiền lương tối thiểu, v.v.)