Eatu Café – Cà phê đặc sản Việt Nam – Vietnam Specialty Coffee – Cà phê rang mộc – Cà phê sạch

09.63.24.66.99

09.05.32.66.99

iconzalo5

09.05.32.66.99
09.63.24.66.99

09.63.24.66.99

09.05.32.66.99

CHỨNG NHẬN QUAN TRỌNG

CHỨNG NHẬN THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG fairtrade

FLO ID 33762

Sáng kiến ​​nhãn hiệu quốc gia lần lượt nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về các sản phẩm Fairtrade. Ở nhiều quốc gia tiêu thụ, nhãn FLO đã đạt được sự công nhận của người tiêu dùng rất cao, ví dụ: 86% ở Anh.

Thuật ngữ “Thương mại công bằng” thường dùng để chỉ quan hệ đối tác thương mại giữa các nhà sản xuất ở các nước đang phát triển và các đối tác thị trường ở các nước tiêu thụ. Nó dựa trên các điều kiện cho phép các nhà sản xuất cải thiện sinh kế của họ. Các tiêu chuẩn FLO giải quyết các khía cạnh xã hội, kinh tế xã hội và môi trường.

CHỨNG NHẬN quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê buôn ma thuột

Code: 013C-DLGI

Cà phê của tỉnh Đắk Lắk đã được xuất khẩu tới 60 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các sản phẩm cà phê bền vững có chứng nhận đang được bán cao hơn giá thông thường khoảng từ 10% đến 15%. Việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột là một cách để khai thác thị trường hàng hóa cấp cao, nâng cao giá trị xuất khẩu của mặt hàng này.

Quy Trình Sản Xuất Theo Chuỗi của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Công Bằng Ea Tu

CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM