Chuyến đi học tập thực tế Thái Lan 2023


Chuyến đi học tập thực tế Thái Lan 2023

Chuyến đi thực tế qua Thái lan để xem họ chọn giống, trồng, sản xuất, chế biến và xuất khẩu như thế nào

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.