Các chất dinh dưỡng cần thiết trong cà phê


Các chất dinh dưỡng cần thiết trong cà phê

Nhiều chất dinh dưỡng trong hạt cà phê có thể đi vào thành phẩm cà phê đã pha.

Một tách cà phê chứa :

Riboflavin (vitamin B2): 11% lượng tham chiếu hàng ngày (RDI).
Axit pantothenic (vitamin B5): 6% RDI.
Mangan và kali: 3% RDI.
Magiê và niacin (vitamin B3): 2% RDI.
Mặc dù điều này có vẻ không phải là vấn đề lớn, nhưng hầu hết mọi người đều thưởng thức vài cốc mỗi ngày – cho phép số lượng này nhanh chóng tăng lên.

 

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.