Chủ đề Tây Nguyên qua Họa sĩ Thanh Hiếu Đaklak


Chủ đề Tây Nguyên qua Họa sĩ Thanh Hiếu Đaklak

Đề tài Tây Nguyên luôn là cảm hứng bất tận cho các nhà nghiên cứu và yêu mến Tây Nguyên. Dưới ngòi cọ và sự cảm thụ của họa sĩ Thanh Hiếu , anh sinh sống và làm việc tại TP.BMT.

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.