Chuyên gia ngành cà phê thế giới đến tham quan HTX EATU


Chuyên gia ngành cà phê thế giới đến tham quan HTX EATU

Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ công bằng EATU tiếp đón đoàn khách chuyên gia ngành cà phê thế giới tham quan và làm việc với HTX

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.