Công ty TNHH Du Lịch Đăng Lê, nhạc sĩ Tây Nguyên Y Phôn Ksor đến tham quan HTX EATU


Công ty TNHH Du Lịch Đăng Lê, nhạc sĩ Tây Nguyên Y Phôn Ksor đến tham quan HTX EATU

Công ty TNHH Du Lich Đăng Lê, nhạc sĩ Tây Nguyên Y Phôn Ksor (tác giả của các bài hát về Tây Nguyên nổi tiếng như: Chung dòng sữa mẹ; Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời;Đôi chân trần,…), nhà văn Lưu Trọng Văn đến thăm và làm viêc cùng Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Công Bằng EaTu.

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.