Đoàn công tác Bộ nông nghiệp đến Buôn Ma Thuột thăm và làm việc tại EATU CAFÉ


Đoàn công tác Bộ nông nghiệp đến Buôn Ma Thuột thăm và làm việc tại EATU CAFÉ

Vào ngày 31/5/22, đoàn công tác Bộ nông nghiệp đến thăm và làm việc tại Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Công Bằng Ea Tu. EATU CAFÉ . FlO-ID: 33762.

 

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.