Đoàn công tác thành uỷ, P Kinh tế , hội nông dân TP.BMT đến HTX


Đoàn công tác thành uỷ, P Kinh tế , hội nông dân TP.BMT đến HTX

Đoàn công tác Thành Uỷ, P Kinh tế , Hội Nông dân TP.BMT đến tham quan và làm việc với Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Công Bằng EaTu

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.