Đoàn Dự án GIZ tham quan và làm việc với HTX EATU CAFÉ


Đoàn Dự án GIZ tham quan và làm việc với HTX EATU CAFÉ

Đoàn dự án GIZ . thuận lợi hoá thương mại cho nông sản đến thăm và là làm việc với Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ công bằng EATU.

Chương trình Phát triển Dự án (PDP) là một chương trình dự án vùng tại Đông Nam Á và tiểu vùng Sahara Châu Phi, được ủy quyền và tài trợ bởi Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức (BMWi) trong khuôn khổ sáng kiến “các giải pháp năng lượng – MADE IN GERMANY” nhằm mục đích hỗ trợ các công ty Đức thiết lập và các quan hệ đối tác thành công và phù hợp với bối cảnh tại các thị trường nước ngoài. Trong điều kiện tại Việt Nam, PDP cung cấp một chuỗi các dịch vụ, cho cả các công ty Đức và công ty trong nước. Các dịch vụ bao gồm chia sẻ thông tin, thiết lập thông tin liên lạc, hỗ trợ cho các dự án kiểu mẫu và quảng bá, tăng cường nhận thức và các dịch vụ tư vấn cho các điều kiện kinh doanh hiện hành.  Tại một quốc gia nơi có sự hiện diện của cơ quan xúc tiến thương mai nước ngoài của Đức, ví dụ như Phòng Thương mại Đức (AHK), PDP hợp tác chặc chẽ và đóng góp các kinh nghiệm chuyên môn về năng lượng cũng như trong lĩnh vực phát triển. Điều này mang lại sự thống nhất trong kinh nghiệm, các mạng lưới xúc tiến ngoại thương và hợp tác phát triển.​

 

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.