Đoàn khách viện VIRI và Nhật Bản tham quan và làm việc với HTX EATU CAFE


Đoàn khách viện VIRI và Nhật Bản tham quan và làm việc với HTX EATU CAFE

Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề nông thôn Việt Nam VIRI  và đoàn khách Nhật Bản đã ghé thăm và làm việc với Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Công Bằng EaTu

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.