Đoàn khảo sát địa lý cà phê Buôn Ma Thuột làm việc với HTX EATU CAFE


Đoàn khảo sát địa lý cà phê Buôn Ma Thuột làm việc với HTX EATU CAFE

Đoàn khảo sát về đề án phát triển chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn ma Thuột cho cà phê nhân và cà phê rang xay EATU CAFÉ

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.