Eatu Café nhận chứng nhận VIETGAP cho cây ăn quả trồng xen canh trong vườn cà phê


Eatu Café nhận chứng nhận VIETGAP cho cây ăn quả trồng xen canh trong vườn cà phê

Vào ngày 7/1/2022, Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Công Bằng Ea Tu nhận chứng nhận VIETGAP cho cây ăn quả trồng xen canh trong vườn cà phê.

Tại Đắk Lắk, mô hình trồng xen cây ăn quả, hồ tiêu… trong vườn cà-phê tái canh hiện nay đang được các hộ dân áp dụng khá thành công. Tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn, tổng diện tích trồng xen trong vườn cà-phê khoảng gần 40 nghìn ha, chiếm 19,3% diện tích trồng cà-phê toàn tỉnh. Theo đánh giá, việc trồng xen trong vườn cà-phê đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, giúp sản xuất mang tính bền vững. Qua đánh giá từ các mô hình cho thấy, việc trồng xen sầu riêng, bơ trong vườn cà-phê cho thu nhập bình quân cao hơn gấp từ 3 đến 5 lần so với trồng thuần cà-phê. Với thu nhập ổn định và trải đều trong năm giúp bà con nông dân có điều kiện đầu tư, chăm sóc, phát triển các vườn cà-phê.

Sầu Riêng trồng xen canh trong rẫy cà phê HTX Eatu Café

Cũng theo báo Lao Động, hiện nay, diện tích cà-phê ở nước ta phần lớn sản xuất theo kiểu nhỏ lẻ, phân tán theo kiểu nông hộ, vì vậy việc trồng xen các loại cây trồng khác sẽ giúp tăng giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo đảm phát triển bền vững cây cà-phê trong thời gian tới. Nhưng để bảo đảm việc trồng xen phát huy được hiệu quả, theo Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên, các địa phương cần lưu ý một số tiêu chí chính như bảo đảm vườn cà-phê đạt năng suất hơn 3 tấn nhân/ha ổn định qua các năm; bảo đảm mật độ, khoảng cách cây trồng xen hợp lý; sử dụng lượng nước tưới hợp lý; duy trì và cải thiện độ phì đất; giảm thiểu phát sinh sâu bệnh mới trên vườn trồng xen. Từ đó, từng địa phương rà soát diện tích cà-phê có trồng xen, xác định vùng trồng xen tập trung mang lại hiệu quả và bảo đảm chế biến, tiêu thụ ổn định, phù hợp thị trường. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần căn cứ vào định hướng phát triển cây công nghiệp khác và cây ăn quả lâu năm để xác định cây trồng xen hợp lý, bảo đảm hiệu quả cho người sản xuất. Đồng thời, chú trọng nguồn nước tưới cho vùng trồng xen, khuyến cáo người sản xuất về cây trồng xen có hiệu quả, ít tranh chấp nguồn nước tưới đối với cây cà-phê, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu.

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.