EATU CAFÉ tham gia Hội chợ cà phê đặc sản 2019 Boston Hoa kỳ SCAA


EATU CAFÉ tham gia Hội chợ cà phê đặc sản 2019 Boston Hoa kỳ SCAA

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Công Bằng EaTu tham gia Triển lãm cà phê đặc sản 2019 – Boston, Hoa Kỳ.
Cuộc triển lãm được tổ chức hàng năm được gọi là sự kiện cà phê đặc sản của năm,
Địa điểm tại trung tâm hội nghị và triển lãm Boston – BOSTON, Massachusetts
Ngày 11 đến ngày 14 tháng 4 năm 2019 – 439 gian hàng tham gia.

 

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.