Hội nghị Kết nối giao thương DN Đắk Lắk và DN Đồng Tháp


Hội nghị Kết nối giao thương DN Đắk Lắk và DN Đồng Tháp

Vào ngày 23 tháng 9 năm 2019,Trung tâm xúc tiến thương Mại-Sở Công thương Tỉnh Đắk Lắk cùng Trung tâm xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Kết nối giao thương tiêu thị sản phẩm giữa Doanh nghiệp Đắk Lắk và Doanh nghiệp Đồng Tháp.

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa) trên địa bàn Tỉnh tìm kiếm đối tác, thúc đẩy cơ hội mua, bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ; duy trì và mở rộng mạng lưới phân phối, thị trường tiêu thụ sản phẩm tại thị trường hai tỉnh.
Xúc tiến quảng bá du lịch, nâng cao hình ảnh hai tỉnh trở thành một trong những điểm đến được du khách ưu tiên lựa chọn.

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.