HTX EATU CAFE tặng quà cho các cháu chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự


HTX EATU CAFE tặng quà cho các cháu chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Công Bằng EaTu tặng quà cho các cháu thanh niên xã EATU lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.