HTX EATU chiêu đãi đại hội Mặt trận Tổ quốc Tp Buôn Ma Thuột 2019


HTX EATU chiêu đãi đại hội Mặt trận Tổ quốc Tp Buôn Ma Thuột 2019

Htx Eatu chiêu đãi cà phê cho đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Tp Buôn Ma Thuột 2019

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Dec H’đơk; lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố cùng 152 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn thành phố đã về dự.
Thực hiện chương trình hành động của nhiệm kỳ 2014 – 2019, Mặt trận thành phố đã xây dựng nội dung, kế hoạch cụ thể và triển khai đến 100% tổ chức thành viên tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, với 329.000 lượt gia đình văn hoá và 1.075 lượt khu dân cư văn hoá được công nhận. Hoạt động an sinh xã hội, vận động xây dựng các loại quỹ, chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm đẩy mạnh, góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố từ 2,01% năm 2014 xuống còn 0,86% vào cuối năm 2018. Cụ thể trong nhiệm kỳ qua, toàn thành phố đã vận động được hơn 10,5 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, hơn 3,2 tỷ đồng Quỹ cứu trợ.
Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 – 2019. UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Buôn Ma Thuột tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.