Mô hình tưới nước tiết kiệm đối với cà phê trồng xen canh tại HTX EATU CAFÉ


Mô hình tưới nước tiết kiệm đối với cà phê trồng xen canh tại HTX EATU CAFÉ

Mô hình tưới nước tiết kiệm đối với cà phê trồng xen canh . Hỏi và đáp của thành viên htx với các kỹ sư nông nghiệp viện WASI (Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên)về cách chăm sóc cho cây cà phê trong giai đoạn nuôi trái đang lớn.

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.