Tặng quà tết cho nông dân HTX EATU CAFE


Tặng quà tết cho nông dân HTX EATU CAFE

Để tạo một bầu không khí ĐÓN TẾT TRONG SẺ CHIA VÀ ẤM ÁP, Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Công Bằng EaTu tặng quà tết cho nông dân thành viên HTX năm 2019

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.