Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Hà Lan (Agriterra) tham quan HTX EATU


Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Hà Lan (Agriterra) tham quan HTX EATU

Phó giám đốc Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Hà Lan (Agriterra) tham quan và làm việc cùng Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Công Bằng EATU.

Agriterra là tổ chức của Hội Nông dân Hà Lan với nhiệm vụ hỗ trợ phát triển tổ chức Hội Nông dân và hợp tác xã. Hiện nay Công ty đã phát triển thị trường ở 16 nước trên thế giới với 200 đối tác. Tại Việt Nam, Công ty hiện có 15 đối tác đang hợp tác sản xuất, riêng tỉnh Đắk Lắk có 03 đối tác.
Thời gian qua, các chuyên gia của Tổ chức Agriterra đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ, phát triển HTX tại các tỉnh trên lĩnh vực nông nghiệp.

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.